ஆனந்தின் இணையத்தளம் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது
   
 
  கவிதைகள்


 எனது கவிதை தொகுப்பு

நட்பு

நாமும்
நண்பர்கள் தான்

ஆனல் இன்னும்
சந்திக்கவில்லை
....
!            Comments on this page:
Comment posted by zyrokkap( simas888888gmail.com ), 06/19/2016 at 3:58am (UTC):
http://www.mp3dj.eu

Wow because this is extremely great job! Congrats and keep it up.

Comment posted by Louis Vuitton iPhone 6S Case( ), 10/18/2015 at 11:04am (UTC):
It’s a bit like clicking on the right button of a mouse. In a mailbox, it can definitely improve productivity because a push will get you a peek into an e-mail and options like Archive or marking it unread, and a further push will actually take you into that email

Comment posted by:01/16/2012 at 2:17am (UTC)
kcsclub
kcsclub
Offline

all the best for KCS Club...

Comment posted by boss( boss.basankarangmail.com ), 09/21/2010 at 4:40am (UTC):
mokka kavithai kudutha kanthasamy ooolika..Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

Polls Result
 


2012 End of the world..?
YES 33.33%
NO 66.67%
9 Total votes


Advertisement
 
எனது தொடர்பு முகவரி
 
3/1051,Kollan Kattu Thottam,
Amman Kovil Road,
Bhagavathinagar,
Kanakkampalayam (P.O),
Gobi (Tk),
Erode (Dt).
எனது கல்வித்தகுதி
 
I'm doing Final Year MCA in INFO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Koil Palayam, Coimbatore.

Technical Exposure
Operating System
Windows 2000, Windows XP, Linux , DOS

Pro Language
C, VB, Web designing

Data Base
Oracle 8i, Ms Access, Foxpro

Others
Adobe Photoshop, Adobe Flash,
Adobe Pagemaker, 3DXara

எனது வேலை அனுபவம்:

System Trublesooting, Networking.
வெப்சைட்டுகள்
 
எனது வெப்சைட்டுகள்:
http://anant3584.wordpres.com
http://anandan.50webs.com

எனது நண்பர்களின் வெப்சைட்டுகள்:
http://www.freewebs.com/
sundarmca/
எனது ஆர்வம்
 
1. தபால் தலைகள் சேகரித்தல்:
2. நாணயங்கள் சேகரித்தல்

எனது பொழுதுபோக்கு:
1. விளையாட்டு
2. கவிதை எழுதுதல்
 
Today, there have been 5155 visitors (8115 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=